Hiển thị
  14/08/2017

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Mã nghề: 50480204
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

  14/08/2017

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Mã nghề: 50480101
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

  14/08/2017

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã nghề : 50340301
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Số lượng môn học đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

  14/08/2017

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Số lượng môn học đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

  14/08/2017

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Mã nghề : 50480208
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 38
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

  14/08/2017

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Mã nghề : 50810201
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 34
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage