Cơ cấu tổ chức

  20/07/2017

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

+ Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Phong, Cử nhân kinh tế 

+ Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Mộng Hùng;

+ Ủy viên:

    - Bà Nguyễn Thị Phúc

    - Bà Nguyễn Thanh Phương;

    - Ông Nguyễn Duy Hưng.

B. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:

Chủ tịch: GS.TS.NGND Trần Hữu Mạnh và 3 Ủy viên;

C. BAN GIÁM HIỆU:

+ Hiệu Trưởng: Ông Nguyễn Duy Hưng, Tiến sĩ, cử nhân Toán học

+ Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Mộng Hùng - Kỹ sư Chế tạo máy, Cử   nhân Toán;

+ Phó hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thanh Phương, Thạc sĩ Kinh tế quốc tế;

D. PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Phòng TCHC: Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan;

2. Phòng Kế toán: Phụ trách phòng, Thạc sĩ kinh tế quốc tế Nguyễn Thanh Phương;

3. Phòng Công tác HSSV: Phụ trách phòng Mai Văn Thành;

4. Phòng Đào tạo: Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phương;

E. KHOA CHUYÊN MÔN

1. Khoa Kế toán - Tài chính: Trưởng Khoa Đặng Thị Hòa, Tiến sĩ Kinh tế;

2. Khoa Công nghệ Thông tin: Trưởng khoa Kỹ sư Lưu Tiến Lợi;

3. Khoa Du lịch – Khách sạn:

+ Trưởng khoa, KS-Nghệ nhân VHQG ẩm thực Lê Đình Cộng;

+ Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Thùy Dương.

4. Khoa các môn cơ bản: Trưởng Khoa – Thạc sĩ ĐỗThị Hường ;

5. Khoa Y - Dược: Trưởng Khoa - Thạc sĩ Hoàng Tiên Phong

F. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

1. Công Ty TNHH PN Toàn Cầu:

    - Giám đốc: Nguyễn Thành Hưng, Thạc sĩ;

    - Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương;

    - Phó giám đốc: Phạm Anh Nam;

2. Trường Mầm non Toàn Cầu

    - Hiệu Trưởng: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phương;

G. CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Chi bộ Đảng:

    - Bí thư: Nguyễn Duy Hưng;

    - Phó bí thư: Nguyễn Thị Phúc;

2. Công đoàn:

Cán bộ phụ trách công đoàn: Nguyễn Thùy Dương;

3. Đoàn thanh niên CSHCM:

 

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage