Đ/C CHỦ TỊCH HỘI DẠY NGHỀ VIỆT NAM - NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THĂM TRƯỜNG

  13/12/2017

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường, Bà Nguyễn Thị Hằng đã trao đổi và chỉ đạo nhà trường cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề đáp ứng thị trường lao động, liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh để làm tốt đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/2009 QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020'.

 

 

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage