KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

  14/08/2017

TÊN NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Mã nghề:  50480101 
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức:
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
- Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính. 
Kỹ năng:
- Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
- Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
- Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
- Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.
- Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
Chính trị, đạo đức
- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
- Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trường.
- Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.
- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
Thể chất và quốc phòng
- Cú sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội. 
- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.
- Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.


2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập : 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750h
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300h; Trong đó thi tốt nghiệp: 30h


2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 375h
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3135h
+ Thời gian học bắt buộc: 2660h + Thời gian học tự chọn: 475h
 + Thời gian học lý thuyết: 940h ;  + Thời gian học thực hành: 1720h


3.  DANH MỤC CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC.
3.1. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

alt

alt

3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc (Nội dung chi tiết kèm theo tại phụ lục 1B  và 2B) 

 
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐCĐN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
4.1. Xác định thời gian cho các môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn.
Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục 3, Hội đồng cố vấn đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đó nghiên cứu, xem xét và thảo luận, thống nhất ý kiến đề xuất Hiệu trưởng; Hiệu trưởng căn cứ vào đề xuất và ban hành Quyết định số 12/QĐ-CĐTHĐ, ngày 08 tháng 10 năm 2008 về việc phê duyệt các môn học, mô đun tự chọn đưa vào chương trình đào tạo:

Tin tức mới

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

 LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Mã nghề: 50480204</br> Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề</br> Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;</br> Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36</br> Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, </br>

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage