THỜI KHÓA BIỂU CNTT 05 (tháng 08 - 09/2014)

  06/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8,9/2014

Thứ

Ngày tháng

CĐ5.TK2

Sáng

Chiều

Thứ 2

8/18/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 3

8/19/2014

 

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

Thứ 4

8/20/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 5

8/21/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 6

8/22/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 7

8/23/2014

 

 

CN

8/24/2014

 

 

Thứ 2

8/25/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 3

8/26/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 4

8/27/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 5

8/28/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 6

8/29/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 7

8/30/2014

 

 

CN

8/31/2014

 

 

Thứ 2

9/1/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 3

9/2/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 4

9/3/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 5

9/4/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 6

9/5/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 7

9/6/2014

 

 

CN

9/7/2014

 

 

Thứ 2

9/8/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 3

9/9/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 4

9/10/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 5

9/11/2014

Kỹ thuật chụp ảnh
T. Tùng - B2.1

 

Thứ 6

9/12/2014

Đồ họa hình động
T. Lợi - P. máy A

 

Thứ 7

9/13/2014

 

 

CN

9/14/2014

 

 

Ghi chú: 
- Giờ vào lớp: Sáng từ 7h30' - 11h30'   - Chiều từ 13h - 17h;
- Lịch học Toàn trường được đăng trên website: http://caodangtranhungdao.vn; 
- Hs,sv đăng ký thành viên website để cập nhật lịch học thường xuyên.
- Sinh viên đến muộn quá 15' tính nghỉ 1/2 buổi; Nghỉ quá 20% số tiết của môn sẽ không được thi kết thúc môn, phải học lại môn;

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage