THỜI KHÓA BIỂU LỚP CBMA 04 - QT 02(tháng 02/2014)

  06/12/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRẦN HƯNG ĐẠO

   

PHÒNG ĐÀO TẠO

   

THỜI KHÓA BIỂU KHOA DL-KS

   

(Tháng 2/2014)

           

Thứ

Ngày tháng

CĐ6.CB04

CĐ6.QT02

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/02/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Thứ 3

11/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 4

12/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Thứ 5

13/02/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 6

14/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Thứ 7

15/02/2014

       

CN

16/02/2014

       

Thứ 2

17/02/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Thứ 3

18/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 4

19/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Thứ 5

20/02/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 6

21/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Thứ 7

22/02/2014

       

CN

23/02/2014

       

Thứ 2

24/02/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Thứ 3

25/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 4

26/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Thứ 5

27/02/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 6

28/02/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

 

Thứ 7

01/03/2014

       

CN

02/03/2014

       

Thứ 2

03/03/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

 

Thứ 3

04/03/2014

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tâm lý 
C.Hường/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 4

05/03/2014

Nghỉ ôn tập

 

Nghỉ ôn tập

 

Thứ 5

06/03/2014

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Tiếng anh chuyên ngành 
C.Đua/ B1.2

Pha chế đồ uống
C.Dương/ B1.1

Thứ 6

07/03/2014

 

Thi tâm lý
14h/ B1.2

   

Thứ 7

08/03/2014

       

CN

09/03/2014

       

Ghi chú: 
- Giờ vào lớp: Sáng từ 7h30' - 11h30'   - Chiều từ 13h - 17h;
- Lịch học Toàn trường được đăng trên website: http://caodangtranhungdao.vn; 
- Hs,sv đăng ký thành viên website để cập nhật lịch học thường xuyên.
- Sinh viên đến muộn quá 15' tính nghỉ 1/2 buổi; Nghỉ quá 20% số tiết của môn sẽ không được thi kết thúc môn, phải học lại môn;

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage