CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

  16/11/2019

Ban biên tập trang Website

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

TRẦN HƯNG ĐẠO

Số:  123    /KH-CĐTHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 nămngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2019)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thông qua các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ Nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”; “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta;

– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 24/10/2019 đến ngày 17/11/2019;

- Thời gian tổ chức Giao lưu dự kiến: Ngày 18/11/2019;

- Địa điểm: Tại Phòng 201, Khu A, số 7, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Phát động đợt thi đua trọng điểm trong học sinh, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn”và tham quan trải nghiệm;

- Tổ chức kết nạp Đoàn cho học sinh, lựa chọn Đoàn viên ưu tú học đối tượng Đảng.

2. Các phong trào học tập Tổ chức đợt thi đua “HSSV chuyên cần –Thầy cô mẫu mực”;

- HSSV thực hiện nghiêm túc nội quy, qui chế: đi học chuyên cần, đúng giờ, đồng phục đúng quy định, có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cư xử tế nhị, có văn hóa…

- HSSV học tập và rèn luyện theo khẩu hiệu: “ Học sinh, Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo: Rèn Đức – Luyện Tài – Vì ngày mai lập nghiệp”.

- Thày cô thực hiện tốt qui chế chuyên môn: Thực hiện tiết dạy hay, hiệu quả.

3. Công tác tự quản, vệ sinh môi trường

- Tổ chức lao động, vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp;

- Duy trì vệ sinh, trang trí phòng học, phòng nội trú đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.

4. Các hoạt động chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019).

Thi kéo co, bóng bàn, cờ vua, Cầu lông…

- Thời gian: Dự kiến 8h30 ngày 16/11/2019 (Thứ bảy);

- Địa điểm: Tại sân Khu B;

- Nội dung: Mỗi chi đoàn ở các lớp thành lập 1 đội kéo co(gồm 10 người, 5 nam, 5 nữ)tham gia đăng ký dự giải;

 Riêng bóng bàn, cờ vua, cầu lông, đá cầu(gồm 4 người, 2 nam, 2 nữ) tham gia đăng ký dự giải;

- Tính giải: Điểm thi đấu. (01 giải nhất; 01 giải nhì);

+ 01 giải nhất: 100.000 đồng;

+ 01 giải nhì :50.000 đồng;

Yêu cầu: các em HSSV mặc đồng phục thể thao theo đơn vị lớp.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các lớp

Mỗi lớp thành lập1 đội thể thao do lớp trưởng làm đội trưởng.

2. Các phòng ban và trung tâm

- Các phòng ban của trường: Tham gia lên lịch thi đấu thể thao; cử trọng tài, giám khảo(có phân công kèm theo);

- Các văn phòng :Thành lập đội thể thao và đăng ký thi thể thao theo lịch chung, Cử học viên, giáo viên tham gia ít nhất 01 tiết mục văn nghệ tiếng nước ngoài biểu diễn vào ngày 18/11/2019.

3. Kế hoạch tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày 20/11

3.1.Thời gian: 9h00 ngày 18/11/2019 (Thứ hai); Địa điểm: Hội trường khu A- P201

3.2.Thành phần:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường;

- Đại diện học sinh, sinh viên các lớp (mỗi lớp cử 10HSSV);

- Các đơn vị liên kết, đại diện hội CMHS.

3.3 Chương trình tọa đàm, giao lưu 20/11:

- Đón đại biểu;        

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu chào mừng ngày nhà giáo Việt nam của lãnh đạo Nhà trường;

- Phát biểu của đại diện HSSV và cựu HSSV;

- Tổ chức giao lưu, liên hoan các thế hệ CBGVCNV.

4. Phân công nhiệm vụ

1. Về thể thao

 

STT

 

Nội dung

 

Người phụ trách

Thời gian hoàn thành

1

Thành lập các đội thi đấukéo co, cờ vua, bóng bàn, cầu lông,

Cô Dương, Cô Quỳnh ĐT, Thầy Thành, Thầy Vũ

Nộp cho thầy Dân trước ngày 12/11/2019

2

Thành lập tổ trọng tài: Chọn địa điểm thi, thông báo các lớp theo lịch

Thầy Dân, Thầy Vũ, Thầy Thành QS

Trước ngày 12/11/2019

3

Chuẩn bị cơ sở vật chất: Cờ Vua 02 bộ; Cầu Lông (Lưới, vợt, cột, cầu); Dây kéo co; Bàn bóng; Kẻ sân.

Thầy Dũng, Thầy Quyền, Cô Quỳnh HC, Cô Ngân

Trước ngày 13/11/2019

4

Chuẩn bị kinh phí: Thưởng các hoạt động thể thao, mua nước uống, liên hoan…

Cô Ngân

Trước ngày 14/11/2019

2. Về buổi tọa đàm

 

STT

 

Nội dung

 

Người phụ trách

Thời gian hoàn thành

1

Lập kế hoạch và phân công

Cô Lan

 

2

Trang trí khánh tiết, kê sân khấu hội trường (dùng màn máy chiếu)

Thầy Dũng ; Thầy Dân; Thầy Quyền, Cô Quỳnh HC + học sinh trung cấp.

 

16h ngày 17/11

3

Chuẩn bị văn bản: Thông báo.

Thầy Thành

16h ngày 15/11

3

Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng.

Thầy Dũng lắp âm thanh của nhà trường

16h ngày 17/11

4

Tiếp Khách.

Cô Ngân; Cô Quỳnh HC

 

5

Chuẩn bị phòng liên hoan: bày tại hội trường phòng 201

Cô Dương; Cô Quỳnh HC; Cô QuỳnhĐT; Cô Ngân phối hợp với các phòng ban+ Sinh viên cao đẳng.

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các Trưởng nhóm lên dự trù kinh phí gửi Kế toán để trình lãnh đạo phê duyệt:

- Chi phí tiền thưởng các hoạt động thi kéo co, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, (nếu có học sinh tham gia);

- Chi phí liên hoan(liên hoan ngọt…);

- Chi phí mua dụng cụ thi đấu(cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bóng bàn…);

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2019) của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo.Đề nghị toàn thể CB-GV-CNV nghiêm túc thực hiện để các hoạt động diễn ra trong không khí thi đua quyết, sôi nổi, bình đẳng, an toàn, thành công rực rỡ.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);

- Các thành viên BTC để thực hiện;

- Các phòng ban (để thực hiện);

- Hội cha mẹ phụ huynh K12để phối hợp;

- HSSV để thực hiện;

- Lưu: VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage