Đ/C NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THĂM TRƯỜNG

  13/12/2017

 

NguyenBichNgoc3

      Sau khi nghe Lãnh đạo nhà Trường báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường và các đề xuất, kiến nghị của Nhà trường trong lĩnh vực dạy nghề, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đa biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dạy nghề của Nhà trường trong 3 năm kể từ khi Nhà trường thành lập đến nay. Đồng chí phát biểu chỉ đaọ Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo cần quyết tâm cao trong việc thực hiện Dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo: ĐỒNG BỘ - HIỆN ĐẠI – ĐÓN ĐẦU với nhiệm vụ đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND hứa sẽ quan tâm giải quyết những thủ tục để Dự án xây dựng Trường Trần Hưng Đạo sớm trở thành hiện thực. Đoàn đã thăm cơ sở vật chất và các hoạt động đào tạo nghề của nhà trường.

NguyenBichNgoc1

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

NguyenBichNgoc2

Thầy Nguyễn Duy Hưng - Hiệu trưởng nhà trường

giới thiệu phối cảnh tổng thể Trường Cao đẳng Nghề Trần Hưng Đạo

NguyenBichNgoc3

      Sau khi nghe Lãnh đạo nhà Trường báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường và các đề xuất, kiến nghị của Nhà trường trong lĩnh vực dạy nghề, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đa biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dạy nghề của Nhà trường trong 3 năm kể từ khi Nhà trường thành lập đến nay. Đồng chí phát biểu chỉ đaọ Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo cần quyết tâm cao trong việc thực hiện Dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo: ĐỒNG BỘ - HIỆN ĐẠI – ĐÓN ĐẦU với nhiệm vụ đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND hứa sẽ quan tâm giải quyết những thủ tục để Dự án xây dựng Trường Trần Hưng Đạo sớm trở thành hiện thực. Đoàn đã thăm cơ sở vật chất và các hoạt động đào tạo nghề của nhà trường.

NguyenBichNgoc1

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

NguyenBichNgoc2

Thầy Nguyễn Duy Hưng - Hiệu trưởng nhà trường

giới thiệu phối cảnh tổng thể Trường Cao đẳng Nghề Trần Hưng Đạo

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage