KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO

  13/12/2017

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐN TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Số: ...... /KH-CĐNTHĐ

CỘNG HÒA-XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18  tháng 07  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH

"HỌC BỔNG MY WAY VIỆT NAM"

Giữa Trường CĐN Trần Hưng Đạo & Công ty CP TP & DV My Way
-------------------------

Căn cứ nhu cầu nhân sự của Công ty Cổ phần Thực Phẩm My Way.

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo năm học 2015 – 2016. Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo thông báo Kế hoạch tổ chức chương trình giới thiệu hoạt động hợp tác hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo và sau khi ra trường giữa Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo và công ty cổ phần thực phẩm & Dịch vụ My Way như sau:

 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Thống nhất chương trình hợp tác hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo và sau khi ra trường giữa Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo và công ty cổ phần thực phẩm & Dịch vụ My Way.

2. Là cơ hội cho toàn thể học sinh, sinh viên có cơ hội thực tập, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, vững bền.

3. Tạo ra không khí học tập sôi nổi, hào hứng, giúp cho quá trình học tập hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Trường CĐN Trần Hưng Đạo giới thiệu về các chương trình đào tạo, định hướng hợp tác phát triển trong năm học 2016 – 2017.

2. Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way giới thiệu về công ty, hệ thống khách sạn nhà hàng, nhu cầu nhân lực và hoạt động liên kết hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo .

3. Giới thiệu hoạt động về thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa trường CĐN Trần Hưng Đạo và Công ty cổ phầnthực phẩm và dịch vụ My Way.

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Ngày 21/07/2016 (Thứ Năm), từ 9h00 đến 10h30.

2. Địa điểm: Tại Tầng 2, phòng A.2.1 Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

IV- THÀNH PHẦN THAM GIA.

1. Trường Cao dẳng nghề Trần Hưng Đạo

- Ban giám hiệu; Các phòng/khoa/TT, giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng, nhân viên trong trường.

- Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội; Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH Hà Đông, Thạch Thất.

- Lãnh đạo, GVCN Khối 12 các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn Hà Nội.

- Đại diện Học sinh Khối 12 các trường THPT, TTGDTX khu vực Hà Nội;

- Hội Nông dân, Hội phụ nữ các xã, phường có liên kết đào tạo nghề với Nhà trường.

- Học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu tìm việc làm.

2. Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way

- Đại diện lãnh đạo, các phòng ban.

V. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH.

 

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

9h00 – 9h15

Ổn định tổ chức

 

9h15 – 9h20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

9h20 – 9h35

Phát biểu của Lãnh đạo trường CĐN Trần Hưng Đạo

 

9h35 – 10h00

Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mai và dịch vụ My Way

 

10h00 – 10h15

 Giới thiệu hoạt động về thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa trường CĐN Trần Hưng Đạo và Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way.

 

10h15– 10h20

 Trao bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

 

10h20 – 10h30

Chào cờ, bế mạc

 

 

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage